Verdenshavene stiger i et hidtil uset tempo

Verdenshavene stiger med en hidtil uset hastighed, og de deraf følgende virkninger mærkes allerede nu i kystsamfund rundt om i verden. Årsagerne til dette fænomen er mange og forskelligartede, men den mest betydningsfulde faktor er det øgede niveau af drivhusgasser i atmosfæren. Disse gasser opfanger varme, hvilket får jordens gennemsnitstemperatur til at stige. Som følge heraf opvarmes og udvides havene, hvilket fører til højere vandstand i havene.

Ud over de fysiske virkninger af havets stigning, såsom oversvømmelser og erosion, har det også alvorlige konsekvenser for miljøet og for det menneskelige samfund. Havstigninger kan føre til tab af levesteder for dyrelivet og til ændringer i lokale vejrmønstre og flere ekstreme vejrbegivenheder. For mennesker, der bor i kystområder kan det betyde, at de må forlade deres hjem og miste deres levebrød.

Den gode nyhed er, at der er ting, vi kan gøre for at afbøde virkningerne af stigningen i havniveauet. Hvis vi reducerer vores afhængighed af fossile brændstoffer og øger vores brug af vedvarende energikilder, vil det være med til at bremse opvarmningen af planeten. Og ved at arbejde for at beskytte og genoprette kystøkosystemerne kan vi bidrage til at mindske virkningerne af havniveaustigningen på samfund og dyreliv.

Indlæg oprettet 1026

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen